Bilkey Bilişim Kursları Pendik   CAD CAM CNC Kursu Pendik | Bilkey CADCAM CNC Kursları Pendik İstanbul ..: CADCAM ve CNC UZMANLIĞI EĞİTİMİ PENDİK İSTANBUL :..  
 
  Bilkey Öğretme Garantili Bilgisayar Eğitimleri-Kursları Pendik  
 
 
Bilkey facebook Bilkey twitter Bilkey YouTube Bilkey Google+ Bilkey instagram Bilkey foursquare 

 
...:MEB Onaylı AutoCAD Kursu, SolidWorks Kursu, CNC-CAD/CAM Kursu, Cnc Programlama Kursu, Torna Kursu, Freze Kursu, Bilgisayar Destekli Tasarım Çizim Programı  AutoCAD, SolidWorks, CNC-CAD/CAM, Bilgisayar İşletmenliği, İleri Excel ve Access, Bilgisayarlı Muhasebe, Web Tasarım Yazılım, 3ds Max, Pendikte, Pendik te, Pendikde, İstanbul, Kurtköyde, Maltepede, Kartalda, Gebzede, ümraniyede, üsküdarda, otoket kursu, s:...
Bilkey Bilgi Teknolojileri Eğitim Kurumları Akademisi Merkezi İstanbul Pendikte CADCAM ve CNC UZMANLIĞI EĞİTİMİ Bilkey Bilgi Teknolojileri Eğitim Kurumları Akademisi Merkezi İstanbul Pendikte
       22.06.2018
 
Eğitim Yeri ve İçeriği : Pendik İstanbul | AutoCAD, SolidWorks, CNC-CAD/CAM, Bilgisayar İşletmenliği, İleri Excel ve Access, Bilgisayarlı Muhasebe, Web Tasarım Yazılım, 3ds Max, Pendikte, Pendik te, Pendikde, İstanbul, Kurtköyde, Maltepede, Kartalda, Gebzede, ümraniyede, üsküdarda, otoket kursu, s ...

CADCAM ve CNC Uzmanlığı Eğitimin Amaçı : Makine Mühendisleri, Teknik Öğretmenler, Tasarımcılar, Mobilya Tasarımcıları, Makine Teknisyen ve Teknikerleri , Tarım Makineleri Mühendisleri, Makine Ressamları, İlgili diğer Endüstriyel Meslek Kolları Ayrıca çizim yardımcıları olmak isteyen Lise veya İlköğretim mezunları'da bu eğitimden yararlanabilirler.


CADCAM ve CNC UZMANLIĞI KURSU

1. EĞİTİM PAKETİ : AutoCAD

2. EĞİTİM PAKETİ : SolidWorks

3. EĞİTİM PAKETİ : CNC Torna Operatörlüğü & Programlama

4. EĞİTİM PAKETİ : CNC Freze Operatörlüğü & Programlama

5. EĞİTİM PAKETİ : CAM (Bilgisayar Destekli İmalat)

CADCAM ve CNC Uzmanlığı Eğitimin Faydaları : Türkiye de bir çok branşta olduğu gibi teknik çizim konusunda da kalifiye eleman ihtiyacı bulunmaktadır. Günümüz şartlarında teknik çizimler artık özel bilgisayar programları sayesinde gerçekleştirilmektedir. Programlar yardımıyla kağıt üzerindeki teknik çizim kurallarının bilgisayar ortamına Autocad, Solidworks programı vasıtasıyla geçişi sağlanmaktadır. Mühendislik uygulamalarını gerçekleştirmek amacına yönelik bir programdır. Analitik düşünce yapısı ve üç boyutlu algılama yeteneğinin güçlü olması öğrenme sürecini kısaltır. Solidworks imalat sektöründe birçok ihtiyaca karşılık verebilen üç boyutlu modelleme programıdır. Aynı zamanda ürün geliştirme amaçlıda kullanılmaktadır. Eğitime katılacak bireylerin kullanım alanına göre konstrüksiyon bilgisi olmalıdır. kursiyerlerin bu program öncesinde AutoCAD kullanabiliyor olmaları avantaj sağlayacaktır. (Hacim kalıpçılığı, Sac kalıpçılığı. Makine, Ürün, Sac Bükümü), Profosyonel anlamda kullanılan Solidworks ile sektörde çok çeşitli alanlarda iş olanağı sağladığı gibi özgün tasarımlarda yapmanıza olanak verir. Program yapısı gereği hızlı ve kesin çözümler üretmek açısından önemli avantajlar sağlar. Genel tasarım bilgisi ve Solidworks kullanımı birleştiği zaman iş taleplerine katılım sağlamak daha kolay hale gelecektir.

Neden CADCAM ve CNC Uzmanlığı: Temel çizim komutlarından başlayarak kişinin öncelikle çizgi üzerindeki hakimiyeti geliştirmeye çalışılacak ve diğer çizim ve düzenleme komutları ile SolidWORKS öğretilecektir. Solidworks imalat sektörüne yönelik bütün tasarım uygulamalarına cevap verebilen bir programdır. Montaj ve simülasyon uygulamalarının yanında sonlu elemanlar analizi gibi mukavemet analizi ve malzemeye ilişkin çeşitli mühendislik hesaplamalarını yapabilmesinden dolayı tasarımlarda hata payını minumuma indirger. Ürün tasarımı, kalıp tasarımı ve makine tasarımlarına uygun yapıdadır. Mühendislerin veya teknik elemanların konstruksiyon bilgilerini Solidworks programı ile desteklemeleri birçok sektörü kapsayacak şekilde çalışma alanlarını genişletme olanağı sağlar. CAM programı kullanarak parça işleyebilecek konuma gelebilmeleri. Bilgisayarlarda oluşturulan tasarımlar yine bilgisayarlarla CNC makineler için işleme aşamalarına karar verilip bunlar simülasyonla kontrol edilir ve işleme için G-code'lar oluşturulur.

CADCAM ve CNC Uzmanlığı Eğitimin Aşamaları : Kurs dönemi içerisinde Sketcher, Part , Assembly , Analiz ve simülasyon Modüllerinde eğitim verilecek olup kurs dönemi sonunda kişilerin Solidworks yetkinliği de final projesi adı altında test edilecektir, ayrıca M.E.B Onaylı Serfika Sınavına girip Kariyer Yetkinliği Belgesine sahip olacaklar. CNC-CAM Eğitiminde amaç tezgahlarının çalışma mantığını kavramak, Kontrol ünitesini tanımak, Parça sıfırını ve takım ofsetlerini alarak işleme safhasına getirmeleri, grafik, setting ve parametre ayarlarını yapmaları, Kesme hızı, devir ve ilerleme gibi kesme parametrelerini belirlemeleri ve Bilgisayarlarla CNC makineler için işleme aşamalarına karar verilip bunlar simülasyonla kontrol edilir.


1. EĞİTİM PAKETİ : AutoCAD Kursu


Eğitim İçeriği;
- Çizim ekranı ve toolbar (araç çubuklarının tanıtılması)
- İki boyutlu model uzayını kavramak ve koordinat sistemi ile çalışmak
- Çizim altlığı oluşturma (çizim sınırları)
- Çizim komutları (draw mönüsü)
- Nokta yakalama metodları
- Çizim yardımcıları (snap, ortho, grid)
- Ara açılar için geliştirilmiş polar çizgisi kavramı (polar ve otrack polar işlemleri)
- Nesne seçme yöntemleri
- Düzenleme işlemleri - view mönüsü - zoom, pan
- Yapılan işlemleri saklamak ve aynı dosyada yada bir başka dosyada kullanmak(blok)
- Layer işlemleri
- Alanları taramak (hatch işlemi)
- Text işlemi
- Dimension işlemleri
- Desing center hazır blokları kullanmak
- Üç boyutlu model uzayı
- 3D modelleme yöntemleri
- Katı modelleri editleme (Solid Editing)

AUTOCAD EĞİTİM MÜFREDATI

CAD-2D3D ve AutoCAD
Programın ara yüzünün tanıtılması
Drawing limits (Çizim sınırlarının değiştirilmesi)

DRAW (ÇİZİM) MENÜSÜ

Line (Başlangıç ve bitiş noktası belli olan doğru çizer.)
Rectangle (Çapraz iki köşesi bilinen dikdörtgen çizer.)
Arc (Üç parametresi bilinen yay çizer.)
Circle (En az iki parametresi bilinen daire çizer.)
Ellipse (Merkezi ve uç noktaları bilinen elips çizer.)
Polygon (Kenar sayısı 3-1024 değişen düzgün çokgenler çizer.)
Donut (Halka ya da içi dolu çember çizer.)
Ray (Bir yönde sonsuza giden ışınlar çizer.)
Construction line (Her iki yönde sonsuza giden ışınlar çizgileri çizer.)
Multiline (Çoklu paralel çizgiler çizer.)
Polyline (Birbiri ardına birçok doğru ve yay çizer.)
Point (Değişik stillerde ve büyüklerde noktalar yerleştirir.)
Spline (Belirlenen noktalardan eğri geçirmemizi sağlar.)

ÇİZİM MODLARI

Grid (Çizim sınırları içinde belirleyeceğimiz aralıklarla ekrana ızgara adını verdiğimiz noktalar yerleştirir.)
Snap (Mouse'un belli aralıklarla kilitler. F9)
Ortho (Doğruları dik olmaya zorlar. F8)
Polar (Belli açılardaki doğrululara gelindiğinde eksen çizgileri çıkmasını sağlar. F10)
Otrack (Birden fazla arasında hizalama yapmak için kullanılır. F11)
Lwt (Çizgilerin kalınlıkları ile görüntülenmesini sağlar.)
Osnap (İşaretlenmiş olan nokta türlerini ekranda otomatik olarak gösterir, istenirse yakalar.F3)

ÖZEL NOKTALARIN YAKALANMASI

Endpoint (Bir doğru ya da yayın uç noktasından yakalar.)
Midpoint (Bir doğru ya da yayın orta noktasından yakalar.)
Intersection (Doğru, yay ve dairelerin kesişme noktasından yakalar.)
Apperent intersection (Birbirine paralel olmayan iki doğrunun izafi kesişme noktasından yakalar.)
Center (Daire ya da yayların merkez noktasından yakalar.)
Quadrant (Daire ya da yayların çeyrek noktasından yakalar.)
Tangent (Bir daire ya da yay üzerinde teğet oluşturucak noktayı bulur ve yakalar.
Perpendicular (Bulunulan noktadan gösterilen nesneye dikme çizer.)
Extension (Bir noktadan belli bir uzaklıktaki dik mesafeden yakalar.)
Parellel (Varolan bir doğruya paralel yeni bir doğru çizer.)
Node (Point komutu ile çizilen noktaların merkezinden yakalar.)
Nearesent (Bir çizginin, dairenin, yayın işaretleyiciye en yakın noktasından yakalar.)
None (Bir nokta yakalama yöntemini iptal eder.)
From (Bir noktadan izafi bir koordinat kadar uzaktaki noktadan yakalar.)

MODİFY (DÜZENLEME) MENÜSÜ

Erase (Seçilen nesneleri siler.), Nesne seçme yöntemleri
Undo (Yapılan işlemleri geri alır.)
Redo (Geri alınarak iptal edilen işlemleri ileri alarak yeniler.)
Trim (Seçilmiş nesneleri, kesişme noktalarından itibaren budar.)
Extend (Bir ya da daha fazla nesneyi bir diğer nesneye kadar uzatır.)
Break (Bir nesne üzerindeki iki noktanın arasını koparmak veya nesneyi bir noktadan itibaren bölmek için kullanılır.)
Rotate (Seçilen nesneleri, bir noktanın etrafında döndürür.)
Scale (Seçilen nesneleri, bir noktanın etrafında büyütüp-küçültür.)
Move (Seçilen nesneleri, bulundukları yerden, başka bir yere taşır.)
Copy (Seçilen nesnelerin, belli bir mesafe öteye kopyalarını alır.)
Offset (Bir nesneyi, kendisinden belli bir mesafe öteye paralelini alarak kopyalar.)
Chamfer (Kesişen ve kesişme ihtimali olan doğruların kesişen uçlarından istenilen miktarda pahkırar.)
Fillet (Kesişen ve kesişme ihtimali olan doğrular arasında yuvarlatma yapar.)
Array (Seçilen nesneleri istenilen sayıda, istenilen aralıkla dikdörtgen veya daieresel bir yörünge etrafında çoğaltır.)
Mirror (Seçilen nesneleri, bir eksene göre simetriğini alır.)
Stretch (Seçilen nesneleri, bir noktadan tutup sürdürerek uzatıp-kısaltır.)
Explode (Bir polyline ya da bloğu patlatarak doğrular, yaylar ve çemberlere ayırır.)
Divide (Bir doğru ya da yayı belli aralıkla eşit parçalara böler.)
Measure (Bir doğru ya da yayı belli aralıkla eşit sayıda parçalara böler.)
Lengthen (Doğru ya da yayların uzunluklarını değiştirir.)
Properties (Çizilmiş olan nesnelerin özelliklerini bir diyalog kutusu yardımıyla değiştirir.)

VİEW (GÖRÜNÜM) MENÜSÜ

Zoom (Ekrandaki çizimleri gerçek boyutlarını değiştirmeden istenilen oranda görünüş olarak büyütüp-küçültür.)
Pan (Ekranımızı ve çizimlerimizi istenilen yönde istenilen miktarda kaydırır.)
Arial View (Ekranın sağ alt köşesinde bir kuşbakışı penceresi çıkartarak, Zoom ve pan komutlarının daha kontrollü kullanılmasını sağlar.)
Viewres (Çember, elips gibi eğrisel şekiller büyütüldükleri zaman yuvarlak değil de çok kenarlı poligonlar gibi gözükür. Bu şekillerin gerçeğe yakın gözükmesi için çözünürlüğünü değiştirmemizi sağlar.)

LAYERS (KATMANLAR)

New Layer (Yeni bir layer oluşturmak, renk ve çizgi atamak)
Update-Rename-Delete Layer (Layer'i güncelleştirmek, yeniden isimlendirmek ve silmek)
On/Off (Layer'i açma/kapama )
Freeze/Thaw (Layer'i dondurmak/çözmek )
Lock/Unlock (Layer'i kilitlemek/açmak )
Plottable/Non-Plottable (Layer çizdirilebilir/çizdirilemez )
Linetype (Çizgi tipi değiştirilmesi)
Draw Hatch (Tarama işlemleri ...)
Draw Text (Yazı işlemleri )

DIMENSION ÖLÇÜLENDİRME

Linear (Doğrusal ölçülendirme)
Align (Hizalı ölçülendirme)
Ordinate (Koordinant ölçülendirme)
Radius (Yarıçap ölçülendirme)
Daimeter (Çap ölçülendirme)
Angular (Açısal ölçülendirme)
Baseline (Referansa göre ölçülendirme)
Continue (Sürekli ölçülendirme)
Leader (Çizimimizin bazı noktalarına küçük hatırlatıcı bilgiler ekler.)
Center Mark (Çember ve yayların merkez noktalarını bir simge ile gösterir.)
Style (Yeni bir ölçülendirme stili oluşturur ve varolan ölçülendirme stillerinin ayarlarını değiştirir.)
Cal (Hesap işlmeleri yapar: Dört işlem, üst alma, log, sin, cos ... vb..)
Inquary ( Sorgulama komutudur. Tools menüsünden)
ID point (Gösterilen noktanın koordinantlarını verir.)
Distance (Gösterilen iki nokta arasındaki mesafeyi verir.)
Area (Gösterilen noktalar arasındaki ya da gösterilen şekillerin alanını ve çevresini verir.)
List (Gösterilen şeklin tüm geometrik özelliklerini listeler.)

BLOKLAR (DRAW)

Make Block (Blok oluşturur.)
Insert Block (Oluşturulan bloğu çizime ekler.)
Define attributes (Bloklara nitelik ekler.)
VİEWPOİNT (View 3 boyutlu şekillere değişik noktalardan bakmamızı sağlar.)

YÜZEY MODELLEME (DRAW SURFACES)

3D Surfaces (Hazır yüzeyleri kullanarak)
Box (Prizma)
Pyramid (Piramit)
Wedge (Takoz)
Dome (Kubbe)
Sphere (Küre)
Cone (Koni)
Torus (Simit)
Dish (Tabak)

İKİ BOYUTLU NESNELERİ KULLANARAK YÜZEY OLUŞTURMA

Revolved Surface (Bir kesiti bir eksen etrafında döndürerek yüzey oluşturmak)
Tabulated Surfaces (Bir kesiti bir eksen boyunca sürükleyerek yüzey oluşturma)
Ruled surfaces (Farklı yükseklikteki iki kesit arasında sürükleyerek yüzey oluşturur.)

KATI MODELLEME (DRAW SOLİDS)

Hazır Katılari Katı model oluşturma yöntemleri
Box (Prizma)
Sphere (Küre)
Cylinder (Silindir)
Cone (Koni)
Wedge (Takoz)
Torus (Simit)
Extrude (İki boyutlu bir nesneye, yükseklik vererek katı model oluşturur.)
Revolved (Bir kesiti, bir eksen etrafında döndürerek katı oluşturur.)
Modify Solids Editing: Katı modeller üzerinde uygulanan düzenleme işlemleri
Union (İki ya da daha fazla katı modeli birleştirir.)
Subtract (Bir katı modelden başka katı modelleri çıkarır.)
Intersect (İki katı modelin kesişim bölgesinden ayrı bir katı model oluşturur.)
Slice (Bir katı bir eksen boyunca keserek ikiye ayırır.)

3 BOYUTLU DÜZENLEME İŞLEMLERİ (MODIFY 3D OPERATION)

Rotate 3D (Boyutlu nesneleri döndürür.)
Mirror 3D (3 boyutlu nesnelerin simetriğini alır.)
3D Array (3 boyutlu nesneleri dikdörtgensel veya dairesel bir yörünge çoğaltır.)

GÖLGELENDİRME VE KAPLAMA İŞLEMLERİ (VIEW MENÜSÜ)

Shade(3 boyutlu modellerin gölgelendirilmesini sağlar.)
Render (Modelleri farklı renk ve desenlerle kaplar.)
Materials (Bir modelin farklı malzemelerle kaplanmasını sağlar.)

ÇİZDİRME İŞLEMLERİ (FILE)

Plot (Oluşturduğumuz çizimleri plotter ya da printer'den çıkartır.)

PLOT DEVICE

Name (Çıktı alınacak printer ya da plotter bu listeden seçilir.)
Number of copies (Çizimimizin kaç adet kopya çıktısı alınacaksa buraya girilir.)

PLOT SETTINGS

Paper size (Çıktı alınacak kağıdın boyutu bu listeden seçilir.)
Plot Area (Çizimimizin çıktısı alınacak kısmı bu seçeneklerden birisi ile belirlenir.)
Limits (Sadece çizim limitleri içinde kalan kısımlar yazıcıya gönderilir.)
Extents (Dosyamızdaki tüm çizimleri optimum bir şekilde yazıcıya gönderir.)
Display (Dosyamızdaki çizimlerden sadece ekranda görünen kısımlar yazıcıya gönderilir.)
Window (Yazıcıya gönderilecek bölüm, bir pencere açılarak belirlenir.)
Drawing orietation (Kağıdımızın yönünü değiştirir.)
Plot Scale (Çizimimizin ölçeğini ayarlamak için kullanılır.)
Scaled to fit (Bu seçenek seçilirse program, çizimimizin ölçeğini kağıda sığacak şekilde kendi belirler.)
Custom (Çizimimizin ölçeğini kendimizin belirlemsini sağlar.)
Ölçek için Plotted MM (Drawing units altındaki kutucuklar kullanılır. Burada Plotted mm cinsinden kağıttan çıkacak uzunluğu, Drawing ınits ise bu uzunluğun gerçekte ne kadarlık bir uzunluğa karşılık geleceğini gösteriyor.)
Plot offset Center the offset (Çizimimizi kağıdın merkezine yerleştirir, çizimimizi kağıtta ortalar.)
Full Preview (Çizimimizin kağıt üzerinde nasıl çıkacağını gösterir.)
Partial Preview (Çizimimizin kağıda göre konumunu gösterir.)

Bütün ayarlamalardan sonra, çizimimizi pirinter ya da plotter'a göndermek için OK butonuna basılır.

AutoCAD Faydaları : AutoCAD'in geliştirdiği programlar mühendislik ve mimarlık sektörlerine yönelik yazılımlara temel oluşturmaktadır. AutoCAD, fikirlerinizi gerçekleştirirken size hız, güç ve etkinlik sağlar. AutoCAD 2009'de kavramsal tasarım, görselleştirme, çizim, detaylandırma ve paylaşım alanlarındaki yeniliklerle sürüyor. AutoCAD, kavramsal tasarımdan çizim ve detaylandırmaya, sizlere yaratma, görselleştirme ve dokümantasyon için gereksinim duyduğunuz her türlü aracı sağlar. Adeta CAD standartlarını koyan, dünyanın bir numaralı CAD yazılımları, AutoCAD'i kullanarak M.E.B Onaylı Sertifikalarını tamamlayan bir Kariyer Yetkinliği Belgesine sahip olur. Katılımcılar sektörüne göre ilgili mühendislik, mimarlık veya tasarım firmalarında çalışabilirler.

2. EĞİTİM PAKETİ : SolidWorks Kursu

SOLİDWORKS 4.HAFTALIK EĞİTİM MÜFREDATI

(SKETCH) SKEÇ MODELLEME (1.HAFTA EĞİTİM KONULARI)

Skeç Modelleme Ortamına Giriş
Skeç Ortamında Çalışma (Sketch Araç Çubuğu)

Çizgi Çizimi (Line)
Araç Yöneticisinin Yardımı İle Çizim Yapılması
Çizgi Özelliklerinin Çizgi Oluşturulduktan Sonra Verilmesi
Bitişik Çizgilerin Oluşturulması
Araçtan Çıkmadan Çizimin Tamamlanması
Düz Çizgi Çiziminden Yay Çizmeye Geçiş
Çizgi aracının iptal edilmesi
Dikdörtgen Çizimi (Rectangle)
Paralelkenar Çizimi (Parallelogram)
Daire Çizimi (Circle)
Üç Noktadan Geçen Çember (Perimeter Circle)
Çokgen Çizimi (Polygon)
Merkezden Yay Çizimi (Center Point Arc)
Seçilen Çizgiye Teğet Yay Çizimi (Tangent Arc)
Üç Noktadan Geçen Yay Çizimi (3 Point)
Elips Çizimi (Ellipse)
Elips Parçası (Partial Ellipse)
Parabol Çizimi (Parabola)
Köşe Yuvarlatma (Sketch Fillet)
Köşeye Pah Kırma (Sketch Chamfer)
Eksen Çizgisi Çizimi (Centerline)
Eğri Çizgisi (Spline)
Çizgileri Bölme (Split Entities)
Simetri Almak (Mirror Entities)
Simetrik Çizim (Dynamic Mirror Entities)
Skecin Öçeklendirilmesi (Scale Or Copy Entities)
Öteleme (Offset Entities)
Budama (Trim)
Çoklu Budama (Power Trim)
Köşe Budama (Corner )
İç Kısımların Budanması (Trim Away İnside)
Dış Kısımların Budanması (Trim Away Outside)
Klasik Budama İşlemi (Trim To Closest)
En Yakın Çizgiye Uzatma (Extend Entities)
Çizgilerin Taşınması (Move)
Çizgilerin Döndürülmesi (Rotate Entities)
Yazı Yazma (Text)
Kenar Yada Çizgi Çıkarma (Convert Entities)
Kesişim Çıkarma (İntersection Curve)
Yüzey Üzerine Eğri Çizme (Spline On Surface)
Yüzeyi Eğrilere Bölme (Face Curves)
3 Boyutlu Skeç (3d Sketch)
3d Skecin Serbest Stil Düzenlemesi (Sketch Triad)
Izgaranın Açıklaması Ve Izgara Ayarları (Grid)
Doğrusal Çoğaltma (Linear Sketch Pattern)
Dairesel Çoğaltma (Circular Sketch Pattern)

Skeçlere Geometrik Kısıtlamaların Atanması Ve Görülmesi
Geometrik Kısıtlamaların Atanması (Add Relations)
Sabitleme (Fix)
Çizginin Yatay Konuma Getirilmesi (Horizontal)
Çizginin Dikey Konuma Getirilmesi (Vertical)
Birleştirme Kısıtlaması Atanması (Merge)
Çakışıklık Kısıtlaması Atanması (Coincident)
Hizalama Kısıtlaması Atanması (Collinear)
Dairesel Çakışıklık Kısıtlamasının Atanması (Coradial)
Paralellik Kısıtlamasının Atanması (Parallel)
Diklik Kısıtlamasının Atanması (Perpendicular)
Eşit Boy Kısıtlaması Atanması (Equal)
Dairelere Eşmerkezlik Kısıtlaması Atanması (Concentric)
Simetriklik Kısıtlaması Atanması (Symmetric)
3D Çakıştırma (Pierce)
3D Uzayda Kısıtlama
3D Sketch Çakıştırma
Kısıtlama Hataları Ve Düzenlenmesi
Skeç Kısıtlamalarını Düzenlenmesi

Dimensionons/Relations Araç Çubuğu
Hızlı Ölçülendirme (Smart Dimension)
Yatay Ölçülendirme (Horizontal Dimension)
Dikey Ölçülendirme (Vertical Dimension)
Koordinat Ölçülendirme (Ordinate Dimension)
Yatayda Koordinat Ölçülendirme (Horizontal Ordinate Dimension)
Dikeyde Koordinat Ölçülendirme (Vertical Ordinate Dimension)
Otomatik Ölçülendirme (Autodimension)
Skeci Tamamen Kısıtlama (Fuly Defined Sketch)


(FEATURES) KATI MODELLEME (2.HAFTA EĞİTİM KONULARI)

Solidworks Programında Katı Modelleme
Modelleme Sürecine Bir Bakış
Modellerin Oluşturulması
Yükseklik Verme (Exruded Boss/Base)
Yükseklik Vererek Çıkarma (Extruded Cut)
Döndürerek Katı Model Oluşturma (Revolved Boss/Base)
Döndürerek Katı Modelden Çıkarma (Revolved Cut)
Süpürerek Katı Model Oluşturma (Swept Boss/Base)
Süpürerek Katı Modelden Çıkarma (Swept Cut)
Kesitler Arasını Doldurarak Katı Model Oluşturma (Lofted Boss/Base)
Tangent To Face Ve Curvarture To Face
Centerline Parameters, Thin Feature, Close Loft
Kesitler Arasını Doldurarak Katı Modelden Çıkarma (Lofted Cut)
Yüzeye Kalınlık Vererek Katı Model Oluşturma (Thicken)
Yüzeye Kalınlık Vererek Kesme (Thickened Cut)
Katı Modelin Yüzeyle Kesilmesi (Cut With Surface)


Modellerin Düzenlenmesi
Yuvarlatma (Fillet)
Manuel Yuvarlatma (Manual Fillet)
Yuvarlatma Tipi (Fillet Type )
Yuvarlatma Uzmanı (FilletXpert)
Pah Kırma (Chamfer)
Kabuk Oluşturma (Sheel)
Katı Model Yüzeylerine Açı Verilmesi (Draft)
Unsurun Ve Modelin Simetriğini Oluşturma (Mirror)
Destek Oluşturma (Rib)
Modelin Ölçeklendirilmesi (Scale)
Yüzey Taşıma / Döndürme / Ofsetleme (Move Face)
Yüzey Veya Katı Model Silme (Delete / Solid Surface)
Katı Modelin Kesilmesi (Split)
Standart Katı Model Operasyonları (Combine)
Katı Modellerin Birleştirilmesi (Join)
Basit Delik Delme (Simple Hole)
Sihirbaz İle Delik Delme (Hole Wizard)
Katı Veya Yüzey Modelin Taşınması Ve Döndürülmesi (Move /Copy Bodies)
Dışarıdan Solidworks Modeli Çağırma (İnsert Part)
Dışarıdan Model Çağırma (İmport Geometry)

Doğrusal Çoğaltma (Linear Pattern)
Dairesel Çoğaltma (Circular Pattern)
Eğrisel Yörünge Boyunca Çoğaltma (Curve Driven Pattern)
Skeç Noktalarını Kullanarak Çoğaltma (Sketch Driven Pattern)
Tablo Değerini Kullanarak Çoğaltma (Table Driven Pattern)
Seçilen Alanı Dolduracak Şekilde Çoğaltma (Fiil Pattern)


Yansıtma (Wrap)
Şişirme Yada Çökerme (Dome)
Serbest Sitil Yüzey Modelleme (Freefrom)
Katı Model Yüzeyinin Skeç Elemanlarına Uydurarak Şekilsel Deformasyon (Shape)
Esnek Şekilsel Deformasyon (Shape)
Modele Baskı Yapılması (İndent)
Deformasyon (Deform)


Düzlem Atama (Plane)
Eksen Atama (Axis)
Koordinat Sistemi Atama (Coordinate System)
Nokta Oluşturma (Point)


(ASSEMBLY) MONTAJ MODELLEME (3. HAFTA EĞİTİM İÇERİĞİ)

Solidworks ile Montaj Modelleme
Montaj Sayfasına Parçaların Eklenmesi (İnsert Component)
Montaj İlişkilerinin Atanması (Mate)
İleri Düzey Birleştirmeler
Montaj Parçalarının Taşınması (Move Component)
Taşıma Esnasında Birleşmelerin Atanması
Taşıma Esnasında Çarpışmaların Yakalanması
Taşıma Esnasında Fiziksel Dinamiklerin Aktifleştirilmesi
Taşıma Esnasında Mesafe Ölçümü
Montaj Parçalarının Döndürülmesi (Rotate Component)
Parçanın Sabitlenmesi veya Serbest Bırakılması
Dışsal Referanslar (No External References)
Montaj Sayfasına Boş Parça Eklenmesi (New Part)
Montaj Sayfasına Alt Montaj Eklenmesi (New Assembly)
Alt Montaj Grubunun Aktifleşmesi
Montaj Bileşenlerinin Düzenlenmesi (Edit Component)
Düzenleme Esnasında Diğer Parçaların Durumu (Assembly Transperency)
Geniş Montaj Modu (Large Assembly Mode)
Montaj Bileşeninin Saklanması Ve Gösterilmesi (Hide Show Component)
Montaj Bileşeninin Şeffaflaştırılması (Change Transperency)
Model Durumunun Değiştirilmesi (Change Suppression State)
İç İçe Geçmelerin Bulunması (İnterference Detection)
Montajdaki Bir Parçanın Başka Bir Parça İle Değiştirilmesi (Replace Components)
Montajdan Patlatılmış Görünüş Oluşturması (Exploded View)
Patlatma Yollarının Çizdirilmesi (Exploded Line)
Birleştirme Elemanlarının Otomatik Atanması (Smart Fastener)


(SIMULATION) ANİMASYON VE SİMULASYON OLUŞTURMA

Solidworks Yazılımında Animasyon Ve Simulasyon
Parçaya Doğrusal Hareketin Verilmesi (Linear Motor)
Parçaya Dönme Hareketinin Verilmesi (Rotary Motor)
Parçalar Arasına Yay Uygulanması (Linear Spring)
Parçaya Yer Çekimi Kuvveti Uygulanması (Gravity)

Animasyonların Oluşturulaması Ve Kaydedilmesi
Animasyon Eklenmesi Ve Adının Değiştirilmesi
Animasyon Araçları
Animasyonların Oluşturulması (Animation Wizard)
Dönme Animasyonu (Rotate Model)
Demontaj Animasyonu (Explode)
Montaj Animasyonu (Collapse)
Simulasyonun Animasyona Dönüştürülmesi (Pysical Simulation)
Serbest Animasyon Oluşturulması
Esnek Simulasyon
Animasyonların Videoya Dönüştürülmesi (Save)

(DRAWING) TEKNIK RESIM OLUŞTURULMASI (4. HAFTA EĞİTİM İÇERİĞİ)

Teknik Resim Çalışma Sayfası
Teknik Resim Dökümanının Açılması
Teknik Resim Kağıtları Ve Kağıt Özellikleri

Kullanıcı Anteti Oluşturma Ve Kaydetme
Teknik Resim Özellikleri
Görünüşlerin Oluşturulmasi

Modelden Görünüş Alınması (Model View)
Yan Görünüşlerin Oluşturulması (Projected View)
Görünüşlerin Taşınması Ve Hizalanması
Yardımcı Görünüş Oluşturma (Auxilary View)
Kesit Görünüş Oluşturma (Section View)
Kesit Çizgisinin Değiştirilmesi
Kaplanmış Kesit Görünüşler
Montajdan Kesit Alınması
Tarama Çizgilerinin Özellikleri
Döndürülmüş Kesit Görünüş Oluşturma (Alligned Section View)
Detay Görünüş Oluşturma (Detail View)
Göreceli Görünüş Oluşturma (Relative View)
Standart Üç Görünüşün Oluşturulması (Relative View)
Kısmi Kesit Alma (Broken – Out View)
Görünüşün Kırpılması (Break)
Görünüşün Koparılması (Break)
Alternatif Pozisyon Oluşturma (Empty View)
Ön Tanımlanmış Görünüşler (Predefined View)
Sac Ürünlerden Açılım Görünüş Alma


3D Modellerden Görünüş Alınması
Görünüşlerin Ölçülendirilmesi
Kullanıcı Ölçülendirmesi (Smart Dimension)
Unsura Göre Ölçülendirme (Model İtems)
Otomatik Ölçülendirme (Autodimension)
Not Ekleme (Note)
Notların Dilbilgisi Taraması (Speel Checker)
Balon Ekleme (Balloon)
Otomatik Balon Ekleme (Autoballoon)
Yüzey İşleme İşareti (Surface Finish)
Kaynak Sembolü (Weld Symbol)
Geometrik Toleranslar (Geometric Tolerance)
Geometrik Tolerans İçin Referans Tanımlama (Datum Feature)
Geometrik Tolerans İçin Hedef Tanımlama (Datum Feature)
Delik Ölçülerinin Verilmesi (Hole Callout)
Revision Symbol (Revision Symbol)
Alan Doldurma Ve Tarama (Area Hatch / Fiil)
Deliklerin Merkezine Eksen Yerleştirilmesi (Center Mark)
Eksen Yerleştirilmesi (Centerline)
Kaynak Gösterimi (Centerpillar)
Dolu Kaynak Gösterimi (End Treatment)
Vida Gösterimi (Cosmetic Tthread)


SolidWorks Faydaları : Profosyonel anlamda kullanılan Solidworks ile sektörde çok çeşitli alanlarda iş olanağı sağladığı gibi özgün tasarımlarda yapmanıza olanak verir. Program yapısı gereği hızlı ve kesin çözümler üretmek açısından önemli avantajlar sağlar. Genel tasarım bilgisi ve Solidworks kullanımı birleştiği zaman iş taleplerine katılım sağlamak daha kolay hale gelecektir.


3. EĞİTİM PAKETİ :
CNC FREZE PROGRAMLAMA KURSU

Eğitim İçeriği;

CNC Programlama Kursu Kimler İçin Yararlıdır?
Mühendisler, Teknikerler, Teknisyenler, Talaşlı imalat bölümlerinde çalışan Usta, Operatörler ve Ayrıca çizim yardımcıları olmak isteyen ilkokul, ortaokul ve lise mezunu kişiler de CNC Freze-Torna Programlama eğitimden yararlanabilirler.

CNC Programlama Eğitimin Amaçı : CNC Programlama Eğitiminde amaç tezgahlarının çalışma mantığını kavramak, Kontrol ünitesini tanımak, Parça sıfırını ve takım ofsetlerini alarak işleme safhasına getirmeleri, grafik, setting ve parametre ayarlarını yapmaları, Kesme hızı, devir ve ilerleme gibi kesme parametrelerini belirlemeleri ve CNC'de programlama metodu ile parça işleyebilecek konuma gelebilmeleri. Bilgisayarlarda oluşturulan tasarımlar yine bilgisayarlarla CNC Makineler için işleme aşamalarına karar verilip bunlar simülasyonla kontrol edilir ve işleme için G-code'lar oluşturulur.

CNC FREZEDE PROGRAMLAMA

CNC FREZEDE PROGRAM YAPISI
Giriş Bölümünün Açıklaması (%,$ vb.)
Teknolojik Bilgiler (F,S,T,G90,G91…)
Geometrik Bilgiler (G0,G1,G2,G3,I,J,K…)
Yardımcı Kodlar ve Program Sonu Açıklaması (M20,M30..)
CNC Frezede Satır Yapısı
Satır Numarası ( N10,N20 vb.)
Adresler ( G ve M Kodları )
Satır Sonu ( ; )

CNC FREZEDE KOORDİNAT SİSTEMLERİ
İş Koordinat Sistemi
Tezgah Koordinat Sistemi
Cnc Frezede Uygulama Faaliyeti
Ölçme ve Performans Değerlendirme

CNC FREZEDE MUTLAK (ABSOLUTE) PROGRAMLAMA YAPMA (G90)
Mutlak Programlama Mantığı
Elle Programlama Yapma
Cnc Frezede Uygulama Faaliyeti
Ölçme ve Performans Değerlendirme

CNC FREZEDE ARTIŞLI (INCREMENTAL) PROGRAMLAMA YAPMA (G91)

Artışlı Programlama Mantığı
Elle Programlama
Cnc Frezede Uygulama Faaliyeti
Ölçme ve Performans Değerlendirme

4. EĞİTİM PAKETİ : CNC TORNA PROGRAMLAMA KURSU

CNC Torna Program Yapısı
Giriş Bölümünün Açıklaması
Teknolojik Bilgiler
Geometrik Bilgiler
Yardımcı Kodlar ve Program Sonu Açıklaması
CNC Tornada Satır Yapısı
Satır Numarası ( N10,N20 vb.)
Adresler ( G ve M Kodları )
Satır Sonu ( ; )

CNC TORNADA KOORDİNAT SİSTEMLERİ

İş Koordinat Sistemi
Tezgah Koordinat Sistemi
Cnc Torna'da Uygulama Faaliyeti
Ölçme ve Performans Değerlendirme

CNC TORNADA MUTLAK (ABSOLUTE) PROGRAMLAMA YAPMA (G90)
Mutlak Programlama Mantığı
Elle Programlama Yapma
Cnc Torna'da Uygulama Faaliyeti
Ölçme ve Değerlendirme
Performans Değerlendirme

CNC TORNADA ARTIŞLI (INCREMENTAL) PROGRAMLAMA YAPMA (G91)

Artışlı Programlama Mantığı
Elle Programlama
Cnc Torna'da Uygulama Faaliyeti
Ölçme ve Değerlendirme
Ölçme ve Performans Değerlendirme


CNC Freze-Torna Programlama Eğitimin Faydaları : Türkiye de bir çok branşta olduğu gibi CNC Operatörleri, Programcıları veya Uzmanların tasarım ve imalat konusunda da kalifiye eleman ihtiyacı bulunmaktadır. Günümüz şartlarında artık özel bilgisayar programları sayesinde gerçekleştirilmektedir.

5. EĞİTİM PAKETİ : CAM (Bilgisayar Destekli İmalat)

CADCAM Kursu Kimler İçin Yararlıdır?
Mühendisler, Teknikerler,
Teknisyenler, Talaşlı imalat bölümlerinde çalışan Usta, Operatörler ve Ayrıca çizim yardımcıları olmak isteyen ilkokul, ortaokul ve lise mezunu kişiler de CAM eğitimden yararlanabilirler.

CADCAM Eğitimin Amacı : CADCAM-CNC programı kullanarak parça işleyebilecek konuma gelebilmeleri. Bilgisayarlarda oluşturulan tasarımlar yine bilgisayarlarla CNC makineler için işleme aşamalarına karar verilip bunlar simülasyonla kontrol edilir ve işleme için G-code'lar oluşturulur.

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÜRETİM - İMALAT STRATEJİLERİ
CAM ( Computer Aided Manufacturing )

CADCAM – CNC FREZELEME

2D ve 3D Katı Parça Çizimi veya Hazır Katı Parça Dosyasının Açılması
Parça Geometrisinin Seçimi
Kesicinin Yolunu Belirleme ve Kullanılacak Kesiciyi Seçme
Kesici Türünün ve Kesici Boyutlarını Belirleme
Çevresel Frezeleme ve Delik Delme İşlemleri
Cep Boşaltma ve Düzlem Yüzey Frezeleme İşlemleri
3Boyutlu Yüzey Frezeleme İşlemleri
Kaba Talaş Kaldırma ve İnce Talaş Kaldırma İşlemi
UYGULAMA FAALİYETİ
ÖLÇME VE PERFORMANS DEĞERLENDİRME

CADCAM – CNC 2 ½ EKSEN FREZELEME STRATEJİLERİ

2D ve 3D Katı Parça Çizimi veya Hazır Katı Parça Dosyasının Açılması
CNC Tezgâh Özelliklerinin Seçimi ve Parametrelerin Ayarlanması
CNC Kontrol Ünitesi Parametre Ayarları ve İşlem Yapılacak Yüzeylerin Seçimi
Operasyon Sırasının Oluşturulması ve Özelliklerin Seçimi
Takım Yollarının Oluşturulması
Oluşturulan Takım yollarına Göre Programın Simülasyonunu
Katı İşleme Doğrulama
Oluşturulan Takım Yollarına Göre CNC veya G-code Kodlarının Üretimi
UYGULAMA FAALİYETİ
ÖLÇME VE PERFORMANS DEĞERLENDİRME

CADCAM – CNC 2. 3 EKSEN FREZELEME STRATEJİLERİ

2D ve 3D Katı Parça Çizimi veya Hazır Katı Parça Dosyasının Açılması
CNC Tezgâh Özelliklerinin Seçimi ve Parametrelerin Ayarlanması
CNC Kontrol Ünitesi Parametre Ayarları ve İşlem Yapılacak Yüzeylerin Seçimi
Operasyon Sırasının Oluşturulması
Özelliklerin Seçimi ve Takım Yollarının Oluşturulması
Oluşturulan Takım Yollarına Göre Programın Simülasyonunun Kontrolü
Oluşturulan Takım Yollarına Göre CNC veya G-code Kodlarının Üretimi
UYGULAMA FAALİYETİ
ÖLÇME VE PERFORMANS DEĞERLENDİRME

CADCAM – CNC 3. 5 EKSEN FREZELEME STRATEJİLERİ

2D ve 3D Katı Parça Çizimi veya Hazır Katı Parça Dosyasının Açılması
CNC Tezgâhının Seçimi ve Kontrol Ünitesi Parametre Ayarları,
İşlem Yapılacak Yüzeylerin Seçimi
Operasyon Sırasının Oluşturulması
Özelliklerin Seçimi, Takım Yollarının Oluşturulması
Oluşturulan Takım Yollarına Göre Programın Simülasyonunun Kontrolü
Oluşturulan Takım Yollarına Göre CNC veya G-code Kodlarının Üretimi
CNC tezgâh özelliklerinin seçimi ve Parametrelerin Ayarlanması
UYGULAMA FAALİYETİ
ÖLÇME VE PERFORMANS DEĞERLENDİRME

CADCAM – CNC TORNALAMA STRATEJİLERİ

2D ve 3D Katı Parça Çizimi veya Hazır Katı Parça Dosyasının Açılması
Hazır Parça Dosyasının Açılması ve CNC Tornalama Tezgâhının Seçimi
CNC Tornalama Kontrol Ünitesi Parametre Ayarları
İşlem Yapılacak Yüzeylerin Seçimi
Operasyon Sırasının Oluşturulması ve Özelliklerinin Seçimi
Takım Değiştirme, Takım Yollarının Oluşturulması
Bir Parça Profilinde Çevresel ve Alın Tornalama
Yüzey Temizleme İşlemleri
Diş Çekme ve Delik Delme Döngüsü
Oluşturulan Takım Yollarına Göre Programın Simülasyonla Kontrolü
Oluşturulan Takım Yollarına Göre CNC veya G-code Kodlarının Üretimi
UYGULAMA FAALİYETİ
ÖLÇME VE PERFORMANS DEĞERLENDİRME


Bilgisayar Destekli Üretim (CADCAM) Eğitimin Faydaları : Türkiye de bir çok branşta olduğu gibi CAM Programcıları veya Uzmanların tasarım ve imalat konusunda da kalifiye eleman ihtiyacı bulunmaktadır. Günümüz şartlarında artık özel bilgisayar programları sayesinde gerçekleştirilmektedir.

Bilkey Bilgisayarlı Eğitime Destek Kampanyası :

Öğrencilere Müjde Eğitime Destek İndirim Kampanya Eğitimleri ; CAD-CAM Kursu, AutoCAD Kursu, SolidWorks Kursu, CNC-CAM Kursu, Revit 3d Tasarım Kursu, 10 Parmak Klavye Kursu, Bilgisayar İşletmenliği Kursu, Bilgisayarlı Muhasebe Kursu, Web Tasarım Yazılım (HMTL-PHP-MYSQL) Kursu, İleri Excel ve Access Veritabanı Kursu, İngilizce Kursu, Cnc Freze Torna Programlama Kursu, Sistem ve Ağ Uzmanlığı, Web ve Grafik Tasarım Yazılım Uzmanlığı, İnşaat ve Mimari Tasarım, Yönetici Asistanlığı

Bilkey Eğitim Kurumlarından Bilgisayarlı Eğitime Destek Kampanyası İstanbul Anadolu yakasında Gebzede, Tuzlada, Sultanbeylide, Kurtköyde, Kartalda, Maltepede, Küçükyalıda, Bostancıda, Ataşehirde, Ümraniyede, Üsküdarda, Kadıköyde ve Pendikte okuyan ve bu semtlerde ikamet eden bütün (İlköğretim, Lise, Meslek Yüksek Okulu, Açık Öğretim ve Üniversite) Öğrencilere "Eğitime Destek İndirim" Kampanyamız devam etmektedir.

İletişim için : 0 216 354 7979 Nolu telefondan detaylı bilgi alınız…

Bilkey Kurumsal Bilgi Teknolojileri Bilgisayar Kursları Bilişim Eğitim Hizmetleri Merkezi İstanbul PendikdeNot : Bir Kurs Seansı 2,5 blok ders olup; bir ders saati 45 dakikadır...
Pendikte Bilgisayar KurslariÖzel ve Firma Eğitim programları Hafta içi Gündüz, Hafta içi Akşam, Hafta Sonu olmak üzere Sizin için en uygun saatler düşünülerek eğitim takvimi belirlenir.
Bilkey Kurumsal Eğitim Merkezleri İstanbul da, Pendik de, İzmit te, Gebze de, Tuzla da, Kurtköy de, Kartal da, Maltepe de, Kadıköy de, Ümraniye de, Üsküdar da, Ataşehir de, Bostancı da, Yalova da, Kozyatağında İletişim Bilişim Sektöründe Kariyer Sahibi Olmak İster misiniz ? Bilkey Kurumsal Eğitim Merkezleri İstanbulda, Pendikde, İzmitte, Gebzede, Tuzlada, Kurtköyde, Kartalda, Maltepede, Kadıköyde, Ümraniyede, Üsküdarda, Ataşehirde, Bostancıda, Yalovada, Kozyatağında İletişim
Bilkey Kurumsal Merkezleri İstanbul pendikde olmak üzere gebze'de, tuzla'da, kurtköy'de, kartal'da, maltepe'de, kadıköy'de "Alacağınız her bir eğitim programı, geleceğiniz için en iyi yatırımdır...." Bilkey Kurumsal Merkezleri İstanbul pendikde olmak üzere gebzede, tuzlada, kurtköyde, kartalda, maltepede, kadıköyde
 
 
Bilkey Bilgisayar Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti. © 2004 © 3 - 372407